Socionom, leg. psykoterapeut, handledare

Louise Nordström

Psykoterapimottagning

Psykoterapi • Rehabilitering • Handledning

Individuellt • Par • Grupp
Förfrågningar på både mail och telefon besvaras oftast samma dag. Besökstider enligt överenskommelse. För all kommunikation gäller full tystnadsplik.